Divadelní představení

13.11.2015 19:00

     Představení, které jsme měli možnost shlédnout, bylo opravdovým zážitkem. Nastudovat takovouto komedii, od tak známého umělce jako je William Shakespear je obdivuhodné. Ochotníci z Josefova Dolu se s tím poprali velice bravurně a právem si zasloužili mohutný potlesk na závěr vystoupení. Před začátkem a o přestávce jsme zajišťovali občerstvení, převážně v podobě nápojů.

Dobrý konec všechno spraví

     Jedna z méně známých Shakespearových her. Bývá řazena do komedií a nepostrádá typickou zápletku spojenou se záměnou postav. Hlavním tématem se zdá být ctnost - řeší se u postav hlavních i vedlejších. Dívka - sice ctnostná, ale nízkého rodu - miluje francouzského hraběte a nelehkou cestou plnou lstí jej nakonec přivede k lásce. Název i děj tak potvrzují staré přísloví, které říká, že dobrý konec vše napraví.

Popis děje komedie

     Helena velmi miluje syna své patronky Bertrama. Chlapec si jí však nevšímá, protože je z jiné společenské vrstvy. Dívka si to nenechá líbit, a tak jede do Paříže, kde nabídne umění svého otce - léčitelství, nemocnému králi. Za pomoc chce Bertrama za manžela. Když je král uzdraven, vybídne hraběte, aby se s Helenou oženil. Ten dlouho odmítá, než je donucen pod pohrůžkou nemilosti panovníka. Aby se vyhnul jakémukoli styku se svou ženou, odjíždí nakvap do Itálie na vojnu. Zhrzená Helena odchází jako poutnice do Španělska. Na cestě potká vdovu Capuletovou s dcerou Dianou. Ty právě vyhlížejí vojáky, protože matka chce dceru varovat před jedním z nich, Bertramem. Helena je šokována tím, že její muž si tu tak užívá a domluví se s Dianou, ať Bertrama pozve k sobě, takže si vlastně pouze vymění místo v posteli. Hraběti té noci, kdy má za dívkou zajít, dojde dopis oznamující smrt jeho manželky. Přesto se bez rozpaků vkrade za Dianou (již vyměněnou za Helenu). Pak se vrací za nemocnou matkou a králem do Francie. Ten na jeho ruce pozná svůj prsten, který věnoval Heleně za její služby a obviní Bertrama z krádeže. Na scéně se objeví i Diana, která jej navíc obviní ze zneužití. Nakonec se rád vrátí ke své ženě, jíž se ke své škodě již nemůže zbavit.

Kontakt

SDH Frýdštejn sdhfrydstejn@seznam.cz